Dirk Van Zele

Wij zijn allemaal op zoek naar Schoonheid omdat zij het teken is van een zekere harmonie binnenin onszelf en met anderen.

Schoonheid kan klinken als een belofte tot genezing, als een vlucht uit het onbehagen en het lijden onder het dictaat van de eeuwige jeugd of het gebrek aan zelfwaardering. Te meer omdat wij in een samenleving leven waarin imago, uiterlijk en wat wij uitstralen centraal staan in zowel onze professionele als sociale en familiale omgeving.

Maar deze innerlijke zoektocht blijkt soms min of meer pijnlijk, ingewikkeld en lang te zijn. Verre van de onbeduidendheid of oppervlakkigheid die men haar toeschrijft, komt het vaak voor dat men tijdens die zoektocht beroep doet op chirurgie, of het nu esthetische, plastische, herstellende of reconstructieve chirurgie is.

En, als esthetisch chirurg, is het niet mijn bedoeling om uw gezicht, uw figuur of uw persoonlijkheid drastisch te veranderen, maar eerder om bepaalde gebreken te corrigeren, om de sporen van de tijd uit te wissen, om uw figuur in evenwicht te brengen, kortom, om u te vervolmaken. Mijn ultieme doel is uw uiterlijke verschijning in overeenstemming te brengen met uw innerlijke kracht.

Consultaties: in Brussel/Zaventem in mijn privé-praktijk.