Peelings

Reeds 3500 jaar vóór onze tijdrekening roemde een geschrift op papyrus de weldaden van schuurdeeg: de Egyptenaren gebruikten een oplossing van melk en honing met albastdeeltjes. Dat wil zeggen dat in alle tijden mannen en vrouwen bepaalde oppervlakkige huid-onvolmaaktheden hebben willen uitvlakken (rimpels, littekens, keratosis, pigmentvlekken) door de oppervlakte van hun huid glad te maken en zo te verbeteren, en zelfs de huid fris proberen te houden en te verjongen.
Dit glad maken stemt overeen met abrasie en de hedendaagse abrasietechnieken kunnen zijn:
• Mechanische: dit is Dermabrasie
• Chemische: dit zijn Peelings
• Thermische: dit is Laser-abrasie

Peelings doen beroep op plantaardige of chemische stoffen die volgens de kracht van hun actief product, hun concentratie of hun toepassingsduur de oppervlaktelaag van de huid gaan vernietigen; dat wil zeggen de opperhuid geheel of gedeeltelijk en volgens het beoogde doel kan dat tot de bovenlaag van de lederhuid gaan.

De verschillende peelings:

• Peelings met fruitzuren (glycolzuur, melkzuur, amandelzuur, …)
• Peelings met zogenaamde zwakke zuren (melkzuur, salicylzuur) waarvan de inwerking ophoudt op het niveau van de korrelige laag met een interessant maar gematigd effect van afschilfering.
• Peelings met resorcine zoals de pasta van Unna, waarvan het werkzaam bestanddeel resorcine 50% bedraagt.
• Peelings met fenol (hydroxybenzeen) en croton-olie die naargelang de concentratie een lichte, gemiddelde of diepe peeling toelaat, volgens de te behandelen zone, de ernst van het te corrigeren gebrek, de kwaliteit van de huid en het beoogde doel. De giftigheid van fenol, met name voor hart, lever en nieren, waarvan uw behandelaar goed op de hoogte is, vereist een goed gecodificeerd toepassingsprotocol.
• Peeling met trichloorazijnzuur (TCA) dat met een gepaste concentratie eveneens een lichte, gemiddelde of diepe peeling mogelijk maakt.

Doel van de behandeling:

• Peelings met fruitzuren: verbeteren de glans van de huid.
• Lichte en oppervlakkige peelings laten de huid afschaven, verwijderen schilfers, werken in op de gelaatskleur en hebben een verkoelend effect. Zij hebben slechts effect op een deel van de opperhuid:
o Gommen wanneer het slechts de oppervlakkige hoornlaag van de opperhuid betreft.
o Exfoliatie (afschilfering) wanneer het de korrellaag van de opperhuid betreft.
• Gemiddelde of diepe peelings daarentegen, leiden echt tot abrasie dat de opperhuid en het opervlakkige deel van de lederhuid kan vernietigen, met name de papillaire laag: dan spreken we over een gecontroleerde chemische brandwonde. Uw chirurg kan dit onder controle houden, door rekening te houden met de keuze van het soort peeling, de concentratie of de toepassingsduur ervan. Dit hangt dan weer af van de ernst van het te corrigeren gebrek, van de te behandelen zone, van de kwaliteit van de huid en van het beoogde doel.
Vervolgens zal deze vernietigde laag van opperhuid of de laag tussen opper- en lederhuid zich herstellen dankzij de natuurlijke fenomenen van littekenvorming vanaf elementen van het basale membraan van de papillaire laag en van de haar- en talkklieraanhangsels: dat impliceert dus een genezingstijd waarbij de huid kwetsbaar blijft en nauwlettende zorgen vereist.
Het is dit herstel van de huidoppervlakte die een gladder uitzicht zal creëren, door min of meer de onvolmaaktheden die men wil behandelen, weg te gommen.
Voorts zal de dermo-epidermische littekenvorming zich vertalen in een zekere samentrekking van de huid waardoor een echt effect van “huidspanning” ontstaat, veranderlijk en meer of minder uitgesproken naargelang het geval.

• Pigmentverwijderende peelings
Het bestaan van pigmentvlekken die weerstaan aan klassieke behandelingen, vooral de hormonale vlekken bij jonge vrouwen (melasma/chloasma of zwangerschapsmasker), heeft geleid tot het op punt stellen van een snelle behandeling en die zeer weinig afpelt.
(= Voornamelijk de symmetrische hormonale vlekken bij de vrouw)
Matte huiden reageren goed op deze behandeling.
Dit soort peeling kan enkel in een medische praktijk uitgevoerd worden.
Het is zeer belangrijk om te benadrukken dat, zelfs wanneer het resultaat snel verkregen is, een onderhoudsbehandeling altijd noodzakelijk zal zijn, want de pigmentcellen (melanocyten) zijn cellen die een sterk geheugen hebben. Men moet ze in het oog houden en ze gedurende lange maanden laten zwijgen.