Heelkunde van de borst

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • vergroting van het volume van de borsten met behulp van siliconen implantaten of lipofilling (lichaamseigen vet injecties)
  • lifting van de borsten + gelijktijdige of uitgestelde vergroting
  • verwijderen implantaten (definitief) met eventuele realisatie van borstlift / lipofilling
  • secundaire/ revisie heelkunde van borstimplantaten ( grotere volumewens, ruptuur, kapselvorming, malpositie )
  • verkleining van het volume van de borsten
  • lifting van de borsten
  • Correctie ingetrokken Tepels & Tepelverkleining
  • gynecomastie (borstvorming bij de man)

Borstvergroting

vanaf 3900€ BTW incl.

Borsthypoplasie wordt omschreven als onvoldoende volumeontwikkeling van de borsten ten opzichte van de morfologie van de patiënte. Dit kan bestaan vanaf het begin (kleine borsten sinds de puberteit) of als een secundair verschijnsel ten gevolge van een aanzienlijke vermagering of borstvoeding na een zwangerschap. Het kan geïsoleerd voorkomen of samen met een ptosis; dit wil zeggen dat de klier verzakt en de huid uitrekt.
Een borstvergroting bestaat erin het onvoldoende groot geachte borstvolume te corrigeren door implantaten achter de borstklier te plaatsen. Alle momenteel gebruikte borstimplantaten bestaan uit een omhulsel en een opvulproduct. Het omhulsel is altijd vervaardigd uit rekbaar silicone (silicone-elastomeer). Het kan glad of ruw zijn.Deze chirurgie met esthetische doeleinden wordt niet ten laste genomen door de ziekteverzekering.

Lipofilling

Borstvergroting met eigen vet

Borstverkleining

Borsthypertrofie wordt omschreven als een te aanzienlijk volume van de borsten, met name ten opzichte van de morfologie van de patiënte. Dit overmatige volume gaat meestal gepaard met het afhangen van de borsten (borstptosis) en soms met een zekere mate van asymmetrie.
Borsthypertrofie impliceert bijna altijd een lichamelijke en functionele weerslag (pijn in de nek, schouders en rug, hinder bij het beoefenen van sport, moeilijkheden om gepaste kleding te vinden). De psychologische gevolgen ervan zijn eveneens zeer belangrijk.
De chirurgische ingreep heeft tot doel het volume van de borsten te verkleinen, de ptosis en een eventuele asymmetrie te corrigeren om op die manier twee borsten te bekomen die in verhouding zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de morfologie van de patiënte (twee verkleinde, verhoogde, meer symmetrische en mooier gevormde borsten). Maar de ingreep maakt het eveneens mogelijk om de symptomatologie die samenhangt met het gewicht van de borsten te reduceren of te elimineren. Veel patiënten lijden inderdaad pijn ter hoogte van de nek, hals, schouders of tussen de schouderbladen. Vaak worden eveneens huidproblemen in de plooi onder de borsten vastgesteld.
Een borstverkleining ter correctie van hypertrofie kan uitgevoerd worden vanaf het eind van de groei en verder tijdens de volledige levensduur.
Een zwangerschap nadien blijft natuurlijk mogelijk, maar het is aan te raden om minstens tot zes maanden na de ingreep te wachten.
Niettemin moet men onthouden dat borstvoeding moeilijk kan zijn na een ptosiscorrectie en zelfs onmogelijk kan blijken na een borstverkleining.
Het risico op het ontwikkelen van kanker wordt door deze ingreep niet verhoogd.
De bovenvermelde klachten rechtvaardigen soms een tussenkomst van de ziekteverzekering.

Borstlifting

Een borstptosis wordt gedefinieerd als het verzakken van de klier en het uitrekken van de huid eromheen. De borst bevindt zich in een te lage positie waardoor ze aan projectie verliest, uitrekt en vaak bovenaan “leeg” lijkt. Soms “duiken“ de tepels helemaal naar de onderkant van de borsten.
De ptosis kan vanaf het begin bestaan, maar ontstaat meestal na een aanzienlijke vermagering, gewichtsschommelingen of een zwangerschap gevolgd door borstvoeding. De aandoening kan geïsoleerd voorkomen; men spreekt dan over een zuivere ptosis. Maar ze komt vaak samen voor met een zekere graad van borsthypertrofie. Omgekeerd kan een ptosis ook voorkomen bij een te kleine borst (borsthypoplasie of -hypotrofie).
Het doel van de chirurgische ingreep is om het tepelhof en de tepel terug in goede positie te brengen, om de klier hoger te plaatsen en de overtollige huid weg te nemen om twee gelijkaardige borsten te verkrijgen, met een mooie welving en gelift.
Een borstcorrectie voor een ptosis kan uitgevoerd worden vanaf het eind van de groei en verder tijdens de volledige levensduur.
Een zwangerschap nadien blijft natuurlijk mogelijk, maar het is aan te raden om minstens tot zes maanden na de ingreep te wachten.
Borstvoeding is vaak moeilijk in geval van een borstlift. Men mag daarentegen niet vergeten dat in geval van een borstverkleining het onmogelijk zal zijn om borstvoeding te geven.
Het risico op het ontwikkelen van kanker wordt door deze ingreep niet verhoogd.
Deze esthetische gebreken rechtvaardigen geen terugbetaling door de ziekteverzekering.

Borstvergroting in combinatie met borstlift

Deze ingreep combineert twee operaties en kan in één keer uitgevoerd worden of met een zeker interval. Eigenlijk zijn dit in essentie 2 totaal verschillende operaties.

De lift heeft tot doel de slappe, hangende borst te remodeleren waarbij de borstklier wordt geconcentreerd, samengevoegd en opnieuw hogerop wordt geplaatst in een jeugdigere positie, de overtollige huid wordt verwijderd alsook de tepelpositie wordt verbeterd ten opzichte van de borst zelf. De borst – en de tepel ook- hebben dus een te lage positie en de borst is zeer vaak leeg ter hoogte van de bovenzijde. Als u nog een goed volume heeft behouden van de borst, kan een borstlift op zich alleen voldoende zijn. Deze situatie komt vaak voor na het hebben van kinderen en borstvoeding of na felle vermagering volgend op een obesitas -chirurgie of sport en voedingspatroonwijziging.

Een borstvergroting daarentegen vergroot enkel en alleen het volume van de bestaande borsten. De voorwaarde hiervoor is dat de borst (en ook tepel ) natuurlijk een vrij goede tot zeer goede positie moet hebben of hebben behouden. Is dit het geval …en wenst u uw borsten groter, voller, breder en eventueel ook boller dan bent u waarschijnlijk een goede kandidate voor een borstvergroting.

Deze 2 operaties kunnen soms wel samen in één tijd worden uitgevoerd.

In de situatie waarbij dus door omstandigheden EN het borstvolume fel is verminderd EN de borst is gaan hangen en slapper is geworden, kan naast de borstlift een borstimplant extra volume, projectie naar voor, opvulling en stevigheid toevoegen aan de te kleine bestaande borst.

In elk geval is en blijft het gesprek met uw plastisch chirurg en het bijhorende klinisch onderzoek natuurlijk essentieel om te bepalen wat voor u de beste keuze zou zijn om een zo mooi mogelijk resultaat trachten te bekomen.

Gynecomastie

Borstvorming bij de man.