Heelkunde van de borst

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • vergroting van het volume van de borsten
  • verkleining van het volume van de borsten
  • lifting van de borsten
  • lifting van de borsten + gelijktijdige of uitgestelde vergroting
  • gynecomastie (borstvorming bij de man)
Vanaf
3.200
Euro
Loading

Borstvergroting

Borsthypoplasie wordt omschreven als onvoldoende volumeontwikkeling van de borsten ten opzichte van de morfologie van de patiënte. Dit kan bestaan vanaf het begin (kleine borsten sinds de puberteit) of als een secundair verschijnsel ten gevolge van een aanzienlijke vermagering of borstvoeding na een zwangerschap. Het kan geïsoleerd voorkomen of samen met een ptosis; dit wil zeggen dat de klier verzakt en de huid uitrekt.
Een borstvergroting bestaat erin het onvoldoende groot geachte borstvolume te corrigeren door implantaten achter de borstklier te plaatsen. Alle momenteel gebruikte borstimplantaten bestaan uit een omhulsel en een opvulproduct. Het omhulsel is altijd vervaardigd uit rekbaar silicone (silicone-elastomeer). Het kan glad of ruw zijn. Wat de opvulproducten betreft, zijn in Frankrijk sedert bijna 40 jaar alleen fysiologisch serum en silicone-gel toegestaan. Deze chirurgie met esthetische doeleinden wordt niet ten laste genomen door de ziekteverzekering.

Loading

Borstverkleining

Borsthypertrofie wordt omschreven als een te aanzienlijk volume van de borsten, met name ten opzichte van de morfologie van de patiënte. Dit overmatige volume gaat meestal gepaard met het afhangen van de borsten (borstptosis) en soms met een zekere mate van asymmetrie.
Borsthypertrofie impliceert bijna altijd een lichamelijke en functionele weerslag (pijn in de nek, schouders en rug, hinder bij het beoefenen van sport, moeilijkheden om gepaste kleding te vinden). De psychologische gevolgen ervan zijn eveneens zeer belangrijk.
De chirurgische ingreep heeft tot doel het volume van de borsten te verkleinen, de ptosis en een eventuele asymmetrie te corrigeren om op die manier twee borsten te bekomen die in verhouding zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de morfologie van de patiënte (twee verkleinde, verhoogde, meer symmetrische en mooier gevormde borsten). Maar de ingreep maakt het eveneens mogelijk om de symptomatologie die samenhangt met het gewicht van de borsten te reduceren of te elimineren. Veel patiënten lijden inderdaad pijn ter hoogte van de nek, hals, schouders of tussen de schouderbladen. Vaak worden eveneens huidproblemen in de plooi onder de borsten vastgesteld.
Een borstverkleining ter correctie van hypertrofie kan uitgevoerd worden vanaf het eind van de groei en verder tijdens de volledige levensduur.
Een zwangerschap nadien blijft natuurlijk mogelijk, maar het is aan te raden om minstens tot zes maanden na de ingreep te wachten.
Niettemin moet men onthouden dat borstvoeding moeilijk kan zijn na een ptosiscorrectie en zelfs onmogelijk kan blijken na een borstverkleining (doorgesneden melkkanalen), behalve bij de “central mound-posterior pedicle”- techniek die borstvoeding na een dergelijke ingreep wel toelaat.
Het risico op het ontwikkelen van kanker wordt door deze ingreep niet verhoogd.
De bovenvermelde klachten rechtvaardigen een tussenkomst van de ziekteverzekering.

Loading

Borstlifting

Een borstptosis wordt gedefinieerd als het verzakken van de klier en het uitrekken van de huid eromheen. De borst bevindt zich in een te lage positie waardoor ze aan projectie verliest, uitrekt en vaak bovenaan “leeg” lijkt. Soms “duiken“ de tepels helemaal naar de onderkant van de borsten.
De ptosis kan vanaf het begin bestaan, maar ontstaat meestal na een aanzienlijke vermagering, gewichtsschommelingen of een zwangerschap gevolgd door borstvoeding. De aandoening kan geïsoleerd voorkomen; men spreekt dan over een zuivere ptosis. Maar ze komt vaak samen voor met een zekere graad van borsthypertrofie. Omgekeerd kan een ptosis ook voorkomen bij een te kleine borst (borsthypoplasie of -hypotrofie).
Het doel van de chirurgische ingreep is om het tepelhof en de tepel terug in goede positie te brengen, om de klier hoger te plaatsen en de overtollige huid weg te nemen om twee gelijkaardige borsten te verkrijgen, met een mooie welving en gelift.
Een borstcorrectie voor een ptosis kan uitgevoerd worden vanaf het eind van de groei en verder tijdens de volledige levensduur.
Een zwangerschap nadien blijft natuurlijk mogelijk, maar het is aan te raden om minstens tot zes maanden na de ingreep te wachten.
Borstvoeding is vaak moeilijk in geval van een borstlift. Men mag daarentegen niet vergeten dat in geval van een borstverkleining het onmogelijk zal zijn om borstvoeding te geven.
Het risico op het ontwikkelen van kanker wordt door deze ingreep niet verhoogd.
Deze esthetische gebreken rechtvaardigen geen terugbetaling door de ziekteverzekering.

Loading

Borstvergroting in combinatie met borstlift

Deze ingreep combineert twee operaties en kan in één keer uitgevoerd worden of met een zeker interval.
Wanneer de twee ingrepen gefaseerd gebeuren, kan de borstlift best voor de borstvergroting gebeuren.

Loading

Gynecomastie

Borstvorming bij de man.

Loading